Renuncia
A información contida neste sitio web é só para fins de información xeral. A web campanariodesanxoan. com proporciona a información e, mentres nos esforzamos por manter a información actualizada e correcta, non facemos declaracións nin garantías de ningún tipo, explícitas ou implícitas, sobre a integridade, precisión, confiabilidad, idoneidade ou dispoñibilidade con respecto ao sitio web ou a información, produtos, servizos ou gráficos relacionados contidos no sitio web para calquera propósito. Calquera confianza que vostede deposite na devandita información é, por tanto, baixo o seu propio risco.En ningún caso seremos responsables de ningunha perda ou dano, incluídos, entre outros, perdas ou danos indirectos ou consecuentes, ou calquera perda ou dano que xurda da perda de datos ou ganancias que xurdan de, ou en relación con, o uso deste sitio web.A través deste sitio web, pode enlazar a outros sitios web que non están baixo o control de campanariodesanxoan. com. Non temos control sobre a natureza, o contido e a dispoñibilidade deses sitios. A inclusión de calquera ligazón non implica necesariamente unha recomendación nin apoia as opinións expresadas neles.Faise todo o posible para manter o sitio web funcionando sen problemas. Con todo, campanariodesanxoan. com non se responsabiliza diso, e non será responsable polo feito de que o sitio web non estea dispoñible temporalmente debido a problemas técnicos fóra do noso control.